Miłość to ma szczególnego w sobie, ze razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
odznaczona jubilatka
obiad rozmowa
kwiaty dla jubilatow toast
goscie toast
list gratulacyjny wreczenie kwiatow
odznaczony strona glowna